Sunday, 8 November 2009

PSS3104 Geografi dan persekitaran

Tajuk-tajuk yang perlu diberi perhatian dari
IPGM Kampus Sultan Mizan

objektif:
- geo kurikulum
- mengapa geo diletakkan dalam unit pengajian sosial
- pemerhatian : maksud, kepentingan, cara.
- rajah alatan cuaca : barometer n dll..
- unsur cuaca n iklim
- jenis2 hujan
- lapisan litosfera bumi
- kepentingan biosfera
- kesan pembersihan hutan
- faktor kepadatan penduduk
- industri : kesan, kepentingan
- jenis pembandaran
- migrasi : kesan, faktor
- langkah kajian lapangan
- cara kira kecerunan
struktur:
- kurikulum geo
- kajian lapangan ; sebelum, semasa, selepas
- alat2 cuaca
- mengira kecerunan
- teknik pemetaan
- cara lukis graf
esei:
- banjir
- industri
*kesan, kepentingan, faktor
- kajian luar : langkah, prosedur

No comments:

Post a Comment