Monday, 14 December 2009

TUGASAN BAGI SUBJEK PENDIDIKAN PEMBANGUNAN LESTARI

PRESENTATION PEND. PEMBANGUNAN LESTARI

1) Pengenalan Pendidikan Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari (DZUL & JAN)
Sejarah dan konsep Pendidikan Alam Sekitar
-Stockholm (1974)
-Tblisi (1977)
-Malta (1991)
-Laporan Kabinet Kerajaan Malaysia (1979)
• Sejarah dan konsep Pembangunan Lestari
- Brundtland Report 1987 (World Commision on Environment and Development- WCED)
- Agenda 21 dalam Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu - PBB (Sidang Kemuncak Bumi Rio de Janeiro 1992)
- Tumpuan Agenda 21 dan kaitan Pembangunan Lestari dengan Pendidikan
*Penambahbaikan pendidikan asas)
*Mengorientasi program pendidikan untuk pembangunan lestari
*Kesedaran orang awam)
Pengwujudan peluang latihan untuk kesedaran dan amalan


2) Pendidikan Pembangunan Lestari (Education for Sustainable Development – ESD) dan Pendidikan untuk Kefahaman Sejagat (Education for International Understanding – EIU)

2a) ARHAM, OSMAN & ZAKI
• Pendidikan Pembangunan Lestari (ESD)

- Sejarah
- Pengisytiharan Dekad ESD (2005-2014) oleh PBB
- Konsep hubungan antara manusia dengan Ketuhanan dan alam (kesedaran manusia terhadap anugerah Tuhan)
- Konsep perseimbangan antara alam sekitar,
*keperluan masyarakat dan keadilan untuk kehidupan yang berkualiti
- Komponen dalam ESD
*Masyarakat
*Persekitaran
*Ekonomi
*Budaya
- Persekitaran
*Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar
*Pengawalan iklim melampau
*Urbanisasi terkawal
*Kawalan bencana alam
- Ekonomi
*Pengurangan kemiskinan
*Pembangunan ekonomi yang stabil
*Sektor perindustrian yang bertanggungjawab
• Komponen dalan EIU
- Masyarakat dan Budaya
*Keamanan
*Keadilan
*Hak asasi
*Persamaan gender
*Kesihatan
*Persefahaman
Menghormati kepelbagaian (diversity)

2b) AZMAN & FUDHAIL
• Rangka kandungan untuk ESD

- Ilmu pengetahuan
*Alam sekitar dan komponennya
*Keperluan manusia dan interaksi dengan alam sekitar
*Nilai alam sekitar
- Isu sosial, ekonomi, dan alam sekitar
*Pertambahan penduduk
*Peningkatan gaya hidup
*Perindustrian dan perdagangan
*Pepupusan spesies
*Pepupusan sumber alam yang tidak boleh diperbaharui
- Kemahiran
*Penjagaan
*Pemuliharaan dan pemeliharaan
*Amalan seharian dalam semua aktiviti (termasuk aktiviti ekonomi, sosial)
*Gaya hidup

2c) FITRI
• Pendidikan untuk Kefahaman Sejagat (EIU)

- Sejarah
- Rangka konsep dan kaitan dengan The Four Pillars of Education (UNESCO)
- Tema
*Globalisasi dan keadilan sosial
*Kepelbagaian budaya dan perpaduan
*Kelestarian
*Hak Asasi Manusia
*Keamanan dan ekuiti
- Perkaitan antara ESD dan EIU
*Kepelbagaian budaya dan kepelbagaian spesies kehidupan penting untuk pembangunan lestari
*Kepelbagaian budaya mewujudkan persefahaman setempat dan global3) Interaksi Manusia dengan Alam dan Sumber Semula Jadi
3a) NADIA

• Aktiviti mengikut sektor (dengan memberi contoh dan data semasa)
- Pertanian dan perikanan
- Perlombongan dan cari galian
- Perindustrian
- Pengangkutan
- Komunikasi
- Rekreasi

3b) SYAFIQAH, IRMA, ISMA, MARLIA
• Impak kegiatan manusia dan isu alam sekitar

- Kepupusan flora dan fauna
- Hakisan tanah dan kejadian banjir
- Kekurangan bekalan air
- Perluasan tanah gersang / padang pasir
- Gangguan kejadian paya bakau
- Penipisan ozon
- Kesan rumah hijau / pemanasan bumi
- Kesan bahan pembuangan toksid
- Hujan asid
- Pencemaran udara, air, tanah, dan bunyi
- Pelupusan bahan sumber tenaga

3c) CHAH & YANA
• Penubuhan Badan Antarabangsa, Konvensyen Antarabangsa, akta, dan undang-undang

- UNESCO – Education for Sustainable Development
o APEID – Asia Pacific Programme of Education Innovation for Development
- APCEIU (Asia Pacific Centre of Education
for International Understanding
- Langkawi Declaration (1989), Kuala Lumpur Accord (1992)
- Penguatkuasaan Akta dan undang-undang berkaitan di Malaysia
- Peranan Jabatan Alam Sekitar dan jabatan lain yang berkaitan di Malaysia (contoh: berkaitan perhutanan, perikanan, gas dan sumber asli, peparitan dan tali air, perindustrian)
- Penubuhan dan peranan badan-badan bukan kerajaan. Contoh:
*World Wide Fund (WWF)
*Nature Society
*Sahabat Alam
Environment Protection Society of Malaysia

3d) DAYAH & TIQAH
• Perancangan pembangunan lestari

- Pembangunan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang
- Pembangunan seimbang antara bandar
- dan luar bandar
- Perancangan urbanisasi / industrialisasi dan kempen hijau
- Kawalan pertumbuhan penduduk
- Kawalan masalah sosial dan jangkitan penyakit
- Sistem politik dan pentadbiran yang stabil
- Perancangan berkaitan Hak Asasi Manusia
- Pembasmian kemiskinan dan buta huruf
• Peranan pendidikan
- Peranan kurikulum –secara langsung dan secara integrasi
- Peranan kurikulum – secara langsung dan secara integrasi
- Peranan pelbagai pusat latihan
- Peranan guru dan sekolah

3e) SIS
• Amalan gaya hidup

- Meningkatkan kesedaran, sikap dan amalan gaya hidup lestari di tempat tinggal, tempat awam, tempat kerja dan lain
*Konsep 5R – kitar semula, guna semula, pulih, kurangkan, fikir semula (Recycle, Reuse, Repair, Reduce, Rethink)
*Menggunakan bahan yang boleh diperbaharui dan bahan alternatif untuk tenaga (contoh: solar, angin, ombak laut, sekam padi)
*Mengambil bahagain atau memberi sokongan kepada aktiviti / pertubuhan penjagaan alam sekitar, ESD, EIU

4) Strategi Pendidikan Lestari dalam Pengajian Sosial
(HAJAR, HUDA, ZILA, KIRIN)
• Kaedah pengajaran dan pembelajaran merentas kurikulum berasaskan pembelajaran melalui pengalaman contoh

- Perbincangan melalui pembelajaran
koperatif
- Permainan alam sekitar
- Kerja amali
- Projek

• Sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar. Contoh:
- Penubuhan Pusat Sumber Alam Sekitar atau stesen pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar
- Koleksi herbarium, batu batan, dan tanah tanih
- Rakaman pita video
- Grafik dan model
- Diorama
- Gambar foto
- Laporan akhbar, majalah
- Dokumentari media elektronik

• Penerapan nilai-nilai alam sekitar merentasi kurikulum

- Aktiviti dalam pasukan beruniform (semasa berkhemah, lawatan, ceramah, khidmat masyarakat, pameran)
- Aktiviti persatuan / kelab (program kitar semula, pertandingan kuiz / debat)
- Aktiviti sukan (merentas desa, pengendalian dan penyelenggaraan padang permainan, pengurusan setor)


PERHATIAN :

1) BULLET YANG BOLD ADALAH TOPIK UTAMA. SUBTOPIK ADALAH YG BERTANDA SEMPANG. BULLET BINTANG ADALAH SUBTOPIK KECIL KEPADA TANDA SEMPANG.
2) SILA BINCANG DALAM KUMPULAN UNTUK PEMBAHAGIAN TUGASAN
3) SEBARANG MASALAH, SILA HUBUNGI PUAN FAZIDA OTHMAN (JABATAN KAJIAN SOSIAL) ATAU BOLEH HUBUNGI CIKGU WANA DI TALIAN HOTLINE NYA.
4) PEMBENTANGAN DIMULAKAN PADA HARI PERTAMA BERMULANYA SEMESTER 3.
5) PEMBENTANGAN MENGIKUT TOPIK (MULA DENGAN TOPIK 1)

TERIMA KASIH DAN HARAP MAKLUM.

1 comment:

  1. tahniah! teruskan usaha anda dengan pengisian dan perkongsian yang memberi kebaikan bersama.

    ReplyDelete